Анекдот от 04.11.2016

— Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?
— Роза, как ви живете?
— Ой, Циля, и не спрашивайте!

Загрузка...